رزومه مدیر

دکتر حمید غلامی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه

دکتری آموزش زبان انگلیسی

فعالیتهای اجرایی

  رییس هیات موسس موسسه آموزش عالی آزاد پرو تاک

   رییس دانشکده ادبیات و علوم انسانی (97-94)

   رییس کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده(97- 94)

   عضو شورای راهبردی دانشجویان دکتری پژوهش محور واحد کرمانشاه (97- 95)

    مدیر گروه کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه علوم و تحقیقات کرمانشاه (93- 91)

    مدیر گروه کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه(94-93)

    عضو شورای آموزشی دانشگاه علوم تحقیقات کرمانشاه (93- 91)

    مدیر گروه مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی (92-84)

    مدیر گروه مترجمی و آموزش زبان انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی (91-87)

    عضو هیئت علمی پاره وقت موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه (93- 87)

    مدیر دوره های کوتاه مدت زبان انگلیسی جهاد دانشگاهی کرمانشاه (92-88)

    عضو شورای تخصصی بررسی صلاحدید اساتید زبان انگلیسی دانشگاه جامع علمی کاربردی (از سال 90)

    مسئول راه اندازی و مدیر مرکز آزمونهای بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه (از سال 93)

   نماینده تام الاختیار دانشکاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در آزمونهای EPT,TOLIMO, IELTS

    موسس و مدیر کالج زبان فناور کرمانشاه

   موسس و مدیر آموزشگاه زبانهای خارجی دانش پویان

    موسس انجمن مدرسان زبان انگلیسی کرمانشاه

   مشاور گروه زبان سازمان جهاد دانشگاهی

طرحها و پروژه ها:

    استاد راهنما و مشاور در چندین پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی

    تدوین سرفصلهای دوره های آموزش مکالمه سازمان جهاد دانشگاهی ایران

    ترجمه کتاب سگهای پلیس – مرکز تحقیقات نیروی انتظامی استان کرمانشاه

مقالات ارائه شده در کنفرانسها:

  •  مقاله پذیرفته شده در کنفرانس تایوان با عنوان تاثیر پردازش همزمان و برنامه ریزی بر روی دقت مکالمه
  •  مقاله پذیرفته شده در کنفرانس فلاورجان با عنوان تاثیرنتبرداریدرشنیدارفشردهبردرکشنیداری
  •  مقاله پذیرفته شده در کنفرانس بین المللی  telssi دانشکاه آلزهرا با عنوان تاثیر مکالمات کامپیوتری در یادگیری زبان
  •  مقاله پذیرفته شده در کنفرانس بین المللی  telssi دانشکاه کردستان با عنوان نقش واسط معلمان زبان ایرانی و عملکرد واقعی آنها در کلاس

مقالات ارائه شده درژورنالها:  

Gholami, H., & Biria, R. (2013). Explicit Strategy Training and Learner Autonomy. Journal of Basic Applied Science and Research. 3(5)1048-1052

Fallah, S & Gholami, H (2014). The Relationship Between Teachers’ Mediation and Autonomy. International Journal of Language Learning and Applied Linguistic World.7(3). 425-433

Gholami, H., & Biria, R. (2014). Reflective Journal Writing and Learner Autonomy. Journal of Language and Literature.5(3) 113-119

Baghfalaki, M & Gholami, H. (2014). A Comparative Study of the Impact of Teaching Reading Strategies Integratively Vs. Separately on Internalizing Reading Comprehension Strategies and Reading Comprehension of Iranian EFL Learners. Science Road Journal. 2(8). 42-47

Akbari, F & Gholami, H. (2014). The Impact of Semantic Feature Analysis on Vocabulary Retention. Science Road Journal. 2(8). 34-41

Jafari, Z., & Gholami, H. (2014). The Impact of Portfolio Writing on Iranian EFL Learners’ Autonomy. Modern Journal of Language Teaching Methods, 4(1). 328

Rahgozaran, H.  & Gholami, H. (2014). The Impact of Reflective Journal Writing on Iranian EFL Teachers Self Efficacy. Modern Journal of Language Teaching Methods, 4(1). 65

Noori, S. ,Gholami, H. Rajabi, S. (2014).  The Development of The Receptive And Productive Knowledge Of Collocations Through Incidental Learning Vs. Intentional Learning. Modern Journal of Language Teaching Methods, 4(2). 146

Zangenehvandi, M., Farahian. M & Gholami, H, (2014). On the Relationship Between EFL Teachers’ Critical Thinking and Self-Efficacy.Modern Journal of Language Teaching Methods, 4(2). 286

Kiani, L. & Gholami, H. (2015). The Relationship Between Using Prefabricated Patterns and Being Fluent in EFL Speech. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences.  5 (S2), Pp. 861-865

Mirvani, F.  & Gholami, H. (2015).  An Investigation of the Role of Private Speech Iranian Intermediate EFL Learner’s Grammar Development. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences. 5 (S2), Pp. 866-873

Yavari .S &   Gholami, H. (2015). The Relationship Between Language Leaning and Critical Thinkingof EFL Learners. Modern Journal of Language Teaching Methods. 5 (1), 357

Abdipoor, N. & Gholami, H. (2016). Autonomous and Non-Autonomous EFL Learners’ Strategies and Practices. International Journal of Foreign Language Teaching and Research. 4(14). 107-121

Moradi, N & Gholami, H. (2016).An Investigation of Attention Control Ability in Monolinguals, Bilinguals and Trilinguals. International Journal of Learning and Development. 6(3). 1-9

Fereydoonyzadeh, F & Gholami, H. (2016).  A Comparative Study of the Impact of Interpretation-Based, Task-Based, and Mechanical Drills Teaching Methods on Iranian English Language Learners’ Grammatical Development. Theory and Practice in Language Studies 6 (10), 1951

Gholami, H  (2016). Self Assessment and Learner Autonomy. Theory and Practice in Language Studies. 6(1). 4

Hazin, H & Gholami, H. (2016). A Comparative Study on the Effect of Meaningful Exercises, Drill and Drill Plus Meaningful Exercises on Iranian Elementary EFL Learners` Grammar Development. Science Road Journal. 4(9). 1-13

سوابق تدریس:

    دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرمانشاه از سال 1384

    موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه از سال 1385

    دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه از سال 1385

    دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاه در سال 1385

    دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان نیرو کرمانشاه در سال  1385

    دانشگاه پیام نور کرمانشاه (1385- 1387)

    مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی کرمانشاه (1386-1392)

    دانشگاه علوم تحقیقات کرمانشاه (1394 -1391)

تواناییها و آموزشها:

  •     شرکت در کلاسهای آموزشی مربیان زبان انگلیسیی لانگمن در تهران
  •     شرکت در کلاسهای آموزشی مربیان زبان انگلیسیی ترینیتی لندن در تهران
  •     برگزاری کلاسهای روش تدریس در مشهد، نیشاپور، زنحان، همدان و سنندج
  •     حضور در کلاسهای تمرین معلمی –روانشناسی آموزش- تدریس عملی- روش تدریس – طراحی سرفصل–تدریس مهارتهای دانشگاه آزاد اسلامی
  •     تدریس دروس تخصصی رشته های آموزش و مترجمی زبان انگلیسی