!Get better even if you are the best

}

قوانین
 • - سنجش سطح زبانی متقاضیان توسط مدیران آموزش و کارشناسان شعبه انجام می‌پذیرد. این سنجش سطح، در 10 الی 15 دقیقه به ‌صورت شفاهی و با تعیین وقت قبلی از طریق تلفنی و یا حضوری انجام می‌‎شود. نتیجه تعیین سطح تنها برای یک ترم معتبر است.


 • - حضور به ‌موقع و بدون تاخیر در کلاس الزامی است.


 • - غیبت بیش از پنج جلسه منجر به حذف زبان آموز از کلاس می شود.


 • - استعمال دخانیات در فضای واحدهای آموزشی کالج ممنوع است. (مشاهده هرگونه تخلف منجر به اجرای کمیته انضباطی و نهایتا "اخراج زبان آموز" خواهد شد)


 •  - استفاده از تلفن همراه به دلیل کم کردن تمرکز خود زبان آموز و سایر زبان آموزان ممنوع است.

 • - توجه به قوانین و مطالب موجود در بردهای اطلاع رسانی شعب الزامی است.


 • - استفاده از الفاظ نامناسب ویا هرگونه برخورد فیزیکی با سایر زبان آموزان منجر به حذف زبان آموز خواهد شد.


 • - همراه داشتن وسایل غیر ضرور در کلاس ممنوع بوده و مسئولیت قانونی آن به عهده زبان آموز یا والدین است.


 • - ایجاد هرگونه آسیب به تجهیزات و یا متعلقات آموزشگاه توسط زبان آموز یا مراجعه کنندگان تابع قوانین کشور خواهد بود. 


 • - استرداد شهریه تنها تا یک روز قبل از شروع کلاس امکان پذیر است.


 • - رعایت کامل حجاب اسلامی الزامی است؛ از آنجا که شعب کالج زبان دارای مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش و یا وزارت علوم هستند رعایت کامل حجاب اسلامی و استفاده از پوشش مقنعه برای کلیه زبان آموزان خواهر الزامی است.