دوره های آمادگی آزمون آیلتس

  • دوره فشرده آیلتس مبتدی:

این دوره مخصوص افرادی است که تجربه زبان آموزی بسیار محدودی داشته و یا فاقد تجربه زبان آموزی هستند. اما سعی دارند با توجه به نیاز خود در مقطعی کوتاه در امتحان آیلتس شرکت کنند. طول دوره 16 تا 18 ماه بوده و درطول این دروه زبان اموز به سطح پیشرفته زبان رسیده و می تواند نمره حداقل 6 را درآزمون آیلتس کسب کند.

  • دوره آیلتس پیشرفته:

این دوره مخصوص افرادی است که تجربه زبان آموزی داشته و به سطح متوسط زبان مسلط باشند. طول دوره سه ماه بوده و زبان آموز با توجه به سطح اولیه ورود به کلاس می تواند نمره 7 را درآزمون آیلتس کسب کند.