!Get better even if you are the best

دوره خصوصی


دوره ها ی خصوصی بر اساس نیاز فرد و با ترم بندی مشخص ارائه می شود. در این دوره زبان آموز می تواند با ارائه لیستی از نیازهای خود، یک سیلابس درسی منحصر به فرد را دنبال کند. محدودیتی در تعداد زبان آموز در این کلاسها وجود ندارد و شما می توانید با جمعی از دوستانتان یا اعضای خانواده در کلاس حاضر باشید!ویژگی های دوره